BAŞVURU

e-Fatura Uygulamasına Başvuruda
Bulunmak İçin Tıklayınız.

PORTAL

e-Fatura Portalına Giriş

e-Fatura Test Portalına Giriş

E-FATURA FORUM

e-Fatura Forum Sitesine
Ulaşmak İçin Tıklayınız.

KAYITLI KULLANICILAR

Kayıtlı Kullanıcı Listesine
Ulaşmak İçin Tıklayınız.

DUYURULAR            [Arşiv]

Geri İleri

MART

17

17.03.2015

8003 belediye tüketim vergisi yerine kanunda yer aldığı şekilde 4071 elektrik ve havagazı tüketim vergisi 19.03.2015 tarihinden itibaren kullanılacaktır.

ŞUBAT

18

18.02.2015

01.09.2015 saat 10:00 itibariyle UBL 2.1 standardı esas alınarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan UBL-TR1.2 şeması e-fatura GERÇEK ortamında uygulamaya konulacaktır. Entegratör, Özel Entegratörler ve Yükleme Araçları yazılım sağlayıcılarının sistemlerini bu tarihe kadar düzenlemesi ve ilgili tarih ve saatte güncellemesi gerekmektedir.
UBL-TR1.2 Kılavuzlarına ulaşmak İçin Tıklayınız.
UBL-TR1.2 Paketine ulaşmak İçin Tıklayınız.

ŞUBAT

17

17.02.2015

02.03.2015 tarihinden itibaren e-Fatura Paketi içinde yayımlanan UBL-TR_Main_Schematron.2.1'e göre e-fatura sistemlerinde kontrol yapılacaktır. e-Fatura Paketine Ulaşmak İçin Tıklayınız.

ŞUBAT

12

04.02.2015

Mükelleflerimizden Başkanlığımıza gelen yazılı veya sözlü başvurularla, e-Fatura Uygulamasına kayıtlı kullanıcı olup olmadığı yönünde yazılı bilgi talebinde bulunulmaktadır. Başkanlığımız tarafından mükelleflere böyle bir bildirim yapma zorunluluğu bulunmamakta olup, söz konusu e-Fatura kayıtlı kullanıcılar listesine http://www.efatura.gov.tr/efaturakayitlikullanicilar.html adresinden ulaşılabilmektedir.

OCAK

07

07.01.2015

e-Fatura uygulamasından entegrasyon veya özel entegrasyon yöntemi ile yararlanan mükelleflerin; sistemlerine gelen zarflara en geç 48 saat içinde sistem yanıtı dönmeleri gerekmektedir. Söz konusu süre içerisinde dönülmeyen “başarısız sistem yanıtlarının” gönderimi Başkanlık tarafından engellenecektir. Ayrıca söz konusu düzenlemeye uymayan mükelleflerin entegrasyon/özel entegrasyon izinleri Başkanlık tarafından iptal edilebilecektir.

OCAK

05

05.01.2015

Fatura numarasındaki üç haneli birim koddan sonraki müteselsil numaranın ilk dört hanesi faturanın düzenlendiği yılı kalan dokuz hane ise müteselsil numarayı ifade etmesinden dolayı, 2015 yılında düzenlenen ilk faturanın müteselsil numarasının 2015000000001 olması gerekmektedir. Entegrasyon ve özel entegrasyon yöntemi kullanıcıları ile GİB-Portal yönteminde fatura yükleme modülü kullanan mükelleflerin bu hususa dikkat ederek faturalarını düzenlemeleri gerekmektedir. Entegrasyon ve özel entegrasyon yöntemi kullanıcıları talep etmeleri durumunda 2014 yılına ait faturalarını 2014 ile başlayan müteselsil numara (fatura numarası XXX2014XXXXXXXXX olarak şekilde) ile oluşturabilirler.

Kılavuzlar


58 Nolu Sirküler Ekindeki Listeler

  • - 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip mükelleflerin listesi
    - 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal eden mükelleflerin listesi


e-Fatura GörüntüleyiciÖzelge