BAŞVURU

e-Fatura Uygulamasına Başvuruda
Bulunmak İçin Tıklayınız.

PORTAL

e-Fatura Portalına Giriş

e-Fatura Test Portalına Giriş

E-FATURA FORUM

e-Fatura Forum Sitesine
Ulaşmak İçin Tıklayınız.

KAYITLI KULLANICILAR

Kayıtlı Kullanıcı Listesine
Ulaşmak İçin Tıklayınız.

DUYURULAR            [Arşiv]

Geri İleri

KASIM

28

28.11.2014

e-Defter kullanmak zorunda olan mükelleflere ilişkin duyuruya ulaşmak için tıklayınız

KASIM

28

28.11.2014

UBL 2.1 standardı esas alınarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan UBL-TR1.2 güncellemesi taslak olarak yayımlanmıştır. 01.12.2014 itibariyle UBL-TR1.2 şema ve şematronu e-fatura test ortamında uygulamaya konulacaktır

KASIM

25

25.11.2014

E-Fatura sistemi kullanıcılarının, entegrasyon ya da özel entegrasyon yöntemine geçmesi durumunda yöntem değişikliğinin yapıldığı tarihten itibaren 8 gün öncesine kadar göndermiş olduğu ticari faturaları entegrasyon ya da özel entegrasyon sistemine aktarması gerekmektedir. Söz konusu ticari faturalara verilen uygulama yanıtlarının fatura göndericisi tarafından (yeni yöntemde) alınabilmesi ve fatura ile eşleştirilebilmesi gerekmektedir. Bu ticari faturalara uygulama yanıtı gönderilirken güncel etiket bilgisinin kullanılmasına dikkat edilmelidir.

EYLÜL

26

26.09.2014

Portal üzerinde kayıtlı bulunan 6 aydan önceki tarihli faturalarınız ve uygulama yanıtlarınız (kabul-red cevapları) 15/10/2014 tarihi itibariyle portalden silinecektir. Portaldeki faturaların ve posta kutusu yanıtlarının portal kullanıcıları tarafından bilgisayarlarına indirilip 397 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliğinin "6. E-faturanın Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü" başlığı uyarınca elektronik ortamda saklanması gerekmektedir. Portalden indirilerek arşivlenmeyen faturaların ve posta kutusu yanıtlarının saklanma yükümlülüğü mükelleflere ait olup Gelir İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. (Bakınız: 350 numaralı forum sorusu)

EYLÜL

01

01.09.2014

Zarfların durumu Merkez Biriminden sorgulanabilmektedirler. Benzer şekilde merkezde 1220 durum kodunda bulunan zarflar da Merkez Birimi tarafından sorgulanacaktır. Bu amaçla “e-Fatura Uygulaması Sistem Yanıtı Şema Yapısı” kılavuzu güncellenmiştir. Güncel dokümana ulaşmak için tıklayınız. Entegrasyon/Özel Entegrasyon yöntemi kullanıcıları sistemlerinde bu değişiklikleri 01.10.2014 Çarşamba gününe kadar yapmalıdır.

EYLÜL

01

01.09.2014

Schematron kontrollerinde değişiklik yapılacaktır. Fatura numarasının üç haneli fatura birim kodunda küçük harf kullanımı engellenecektir. Bu değişiklik 15.09.2014 Pazartesi günü uygulanacaktır. Güncel schematron kontrolleri E-Fatura Paketi “schematron” dosyası içerisinde yer almaktadır. Entegrasyon/Özel Entegrasyon yöntemi kullanıcıları sistemlerinde bu değişiklikleri yapmalıdır.

Kılavuzlar


58 Nolu Sirküler Ekindeki Listeler

  • - 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip mükelleflerin listesi
    - 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal eden mükelleflerin listesi


e-Fatura GörüntüleyiciÖzelge