BAŞVURU

e-Fatura Uygulamasına Başvuruda
Bulunmak İçin Tıklayınız.

PORTAL

e-Fatura Portalına Giriş

e-Fatura Test Portalına Giriş

E-FATURA FORUM

e-Fatura Forum Sitesine
Ulaşmak İçin Tıklayınız.

KAYITLI KULLANICILAR

Kayıtlı Kullanıcı Listesine
Ulaşmak İçin Tıklayınız.

DUYURULAR            [Arşiv]

Geri İleri

EYLÜL

26

26.09.2014

Portal üzerinde kayıtlı bulunan 6 aydan önceki tarihli faturalarınız ve uygulama yanıtlarınız (kabul-red cevapları) 15/10/2014 tarihi itibariyle portalden silinecektir. Portaldeki faturaların ve posta kutusu yanıtlarının portal kullanıcıları tarafından bilgisayarlarına indirilip 397 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliğinin "6. E-faturanın Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü" başlığı uyarınca elektronik ortamda saklanması gerekmektedir. Portalden indirilerek arşivlenmeyen faturaların ve posta kutusu yanıtlarının saklanma yükümlülüğü mükelleflere ait olup Gelir İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. (Bakınız: 350 numaralı forum sorusu)

EYLÜL

01

01.09.2014

Zarfların durumu Merkez Biriminden sorgulanabilmektedirler. Benzer şekilde merkezde 1220 durum kodunda bulunan zarflar da Merkez Birimi tarafından sorgulanacaktır. Bu amaçla “e-Fatura Uygulaması Sistem Yanıtı Şema Yapısı” kılavuzu güncellenmiştir. Güncel dokümana ulaşmak için tıklayınız. Entegrasyon/Özel Entegrasyon yöntemi kullanıcıları sistemlerinde bu değişiklikleri 01.10.2014 Çarşamba gününe kadar yapmalıdır.

EYLÜL

01

01.09.2014

Schematron kontrollerinde değişiklik yapılacaktır. Fatura numarasının üç haneli fatura birim kodunda küçük harf kullanımı engellenecektir. Bu değişiklik 15.09.2014 Pazartesi günü uygulanacaktır. Güncel schematron kontrolleri E-Fatura Paketi “schematron” dosyası içerisinde yer almaktadır. Entegrasyon/Özel Entegrasyon yöntemi kullanıcıları sistemlerinde bu değişiklikleri yapmalıdır.

AĞUSTOS

21

21.08.2014

e-Fatura uygulamasının daha hızlı ve etkin işlemesi amacıyla Gönderilen zarf boyutunda sınırlamaya gidilmiştir. Bu nedenle 21/8/2014 tarihi itibariyle gönderimi yapılacak zarfların boyutunun 5 MB'ı geçmemesi gerekmektedir. Aksi takdirde gönderici, zarfın GİB'de işlenmesi sırasında hata alacaktır. Entegrasyon/Özel Entegrasyon yöntemi kullanıcılarının bu duruma dikkat ederek gönderim yapması gerekmektedir.

TEMMUZ

01

01.07.2014

E-Fatura Paketi içerisine temel/ticari faturaya iade örneği, uygulama yanıtı iade örneği, saklama kullanıcı açma/kapama örneği XML dosyaları eklenmiştir.

AĞUSTOS

13

13.08.2014

e- Fatura Kullanıcılarının e-Fatura Düzenleyip Gönderdikten Sonra Zarf Durum Takibi Yapmaları Gerekliliği Hakkında Mükelleflerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar için tıklayınız

Kılavuzlar


58 Nolu Sirküler Ekindeki Listeler

  • - 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip mükelleflerin listesi
    - 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal eden mükelleflerin listesi


e-Fatura GörüntüleyiciÖzelge